Fullmånekveld med Stampestuen (NO)

Arrangementsinformasjon

Anders Lillebo, Beate Børli Løkken, Jon Brodal og Annar By var alle godt etablerte musikere på den norske jazz-og folkemusikkscenen før deres felles interesse for gammel visemusikk brakte dem sammen. I konserten tar de for seg emigrant-viser og annen musikk som knyttes til den norske utvandringen til Amerika.konsert
kulturavdelingen
fullmånekveldane

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer i programmet.